JVVK Provprogram

PROV 2018

För internationella betalningar IBAN/BIC se längst ner på sidan.


Vårprovet inställt

FJÄLLPROV,  16-18 mars, Mittådalen

Unghundsklass, Öppenklass, Elitklass

Provledare: 

Bo Hallnäs 070-579 49 02, Anna Fors Ward 070-536 84 79 och Anna Klockervold  070-343 43 55 samt deltagare ur provledarutbildningen

Provledningen finns i Bruksvallslidens stugby.

Domare: Thomas R, Ulli wieser, Patrik Bergström med flera

Anmälan via SVK:s hemsida, se länk under Prov/Resultat/Anmälan där finns en direktlänk till SVK:s anmälningssystem. Sista anmälningsdag 5 mars.

Anmälningsavgiften, 450 SEK per prov, ska vara inbetald senast 5 mars på pg. 613908-3, glöm inte ange startdag/dagar samt klass och hundens namn i samband med inbetalning

Regler för deltagande i enlighet med SVK
Lottnings förfarande kommer att ske om fler anmälda än vad som kan delta anmäler sig.
Regler för lottnings förfarande enligt följande
1: Domare som anmält och betalat i tid
2: lokalmedlem som anmält och betalat i tid
3: Övriga som anmält och betalat i tid
4: Lokalmedlemmar och Övriga som ej anmält sig eller betalat i tid.

STÅLKANT är ej tillåtet på skidorna


 

PROV EFTERSÖKSGRENAR,  14 juli, Åsarna

Unghundsklass, Öppenklass, Elitklass

Provledare: Vakant

Domare: Vakant

Anmälan via SVK:s hemsida, se länk under Prov/Resultat/Anmälan där finns en direktlänk till SVK:s anmälningssystem. Sista anmälningsdag x/x.

Anmälningsavgiften, 150 SEK för ukl och 250 SEK för ökl/ekl, ska vara inbetald senast x/x på pg. 613908-3, glöm inte ange startdag/plats/dag samt klass och hundens namn i samband med inbetalning.


PROV EFTERSÖKSGRENAR,  14 juli, Sundsvall

Unghundsklass, Öppenklass, Elitklass

Provledare:  Vakant

Domare: Vakant

Anmälan via SVK:s hemsida, se länk under Prov/Resultat/Anmälan där finns en direktlänk till SVK:s anmälningssystem. Sista anmälningsdag x/x.

Anmälningsavgiften, 150 SEK för ukl och 250 SEK för ökl/ekl, ska vara inbetald senast x/x på pg. 613908-3, glöm inte ange startdag/plats/dag samt klass och hundens namn i samband med inbetalning.


FJÄLLPROV Riksprovet,  29-augusti till 1 september, Mittådalen

Unghundsklass, Elitklass

Provledare: Vakant

Domare: Vakant

Anmälan via SVK:s hemsida, se länk under Prov/Resultat/Anmälan där finns en direktlänk till SVK:s anmälningssystem. Sista anmälningsdag x augusti.

Anmälningsavgiften, 450 SEK per prov, ska vara inbetald senast x augusti på pg. 613908-3, glöm inte ange startdag/dagar samt klass och hundens namn i samband med inbetalning


FJÄLLPROV,  22 – 23 septepmber, Mittådalen

Unghundsklass, Öppenklass, Elitklass

Provledare: Vakant

Domare: Vakant

Anmälan via SVK:s hemsida, se länk under Prov/Resultat/Anmälan där finns en direktlänk till SVK:s anmälningssystem. Sista anmälningsdag  x september.

Anmälningsavgiften 450 SEK per prov, ska vara inbetald senast x september på pg. 613908-3, glöm inte ange startdag/dagar samt klass och hundens namn i samband med inbetalning.


SKOGSPROV,  6 september – 7 oktober,  Solberg

Unghundsklass, Öppenklass, Elitklass

Provledare: Vakant

Domare: Vakant

Anmälan via SVK:s hemsida, se länk under Prov/Resultat/Anmälan där finns en direktlänk till SVK:s anmälningssystem. Sista anmälningsdag  x september.

Anmälningsavgiften 450 SEK per prov, ska vara inbetald senast x september på pg. 613908-3, glöm inte ange startdag/dagar samt klass och hundens namn i samband med inbetalning.

Unghundsklass, Öppenklass, Elitklass

Provledare: Vakant

Domare: Vakant

Anmälan via SVK:s hemsida, se länk under Prov/Resultat/Anmälan där finns en direktlänk till SVK:s anmälningssystem. Sista anmälningsdag  x september.

Anmälningsavgiften 450 SEK per prov, ska vara inbetald senast x september på pg. 613908-3, glöm inte ange startdag/dagar samt klass och hundens namn i samband med inbetalning.


VILTSPÅRPROV,  20170101 – 1031

Anlagsklass och Öppenklass.

Anmälan om prov görs till Carin Byström Ramvik tfn. 0612 – 440 32

Anmälningsavgiften, 300 SEK anlagsklass samt 350 SEK för öppenklass, ska vara inbetald i samband med provets genomförande pg. 613908-3, glöm inte ange startdag/dagar samt klass och hundens namn i samband med inbetalning.


SÄRSKILDA PROV,  20170101 – 1231

Se särskild information på sidan under fliken, Prov/Resultat och vidare underfliken Särskilda prov.För internationella betalningar / For international payments 

IBAN: SE82 9500 0099 6034 0613 9083
BIC: NDEASESS

1 Comment

Kommentera