Anmälan

Anmälan till våra ordinarie prov och utställningar görs med fördel via SVK:s webb baserade anmälningsformulär, klicka på länken så kommer du vidare anmälningsformuläret.

Ordinarie jakt-, eftersöks-, och fullbruksprov

Utställning

Tips! Börja med att fylla i Egenskapsblanketten så att ni har den klar att bifoga vid anmälan. Läs mer om blanketten längre ner.

Betalning

Anmälningsavgiften ska vara inbetald senast sista anmälningsdag på pg. 613908-3, glöm inte ange startdag/dagar samt klass och hundens namn i samband med inbetalning.

IBAN: SE82 9500 0099 6034 0613 9083
BIC: NDEASESS

Egenskapsblankett

Egenskapsblankett  (reviderad 2014-11-01)

Som alternativ kan även den nedladdningsbara egenskapsblanketten användas vid anmälan och denna skall även finnas med som underlag när särskilt prov arrangeras.

Nedanstående egenskapsblankett kan, om du använder senaste versionen av Adobe Reader XI, fyllas i och sparas. Det är då möjligt att bifoga den vid din anmälan till ordinarie jakt- eller eftersöksprov ovan, eller att mejla den enligt lokalavdelningens anvisningar vid särskilt prov. Detta förenklar avsevärt arbetet för våra resultatredovisare. Vid anmälan till fullbruksprov ska ingen egenskapsblankett bifogas.

OBS! Adobe Reader XI fungerar på nyare versioner av operativsystem (till exempel Windows XP med vissa service packs, Windows 7, WIndows 8, Mac OS X 10.6.4, Mac OS X 10.7.2 eller Mac OS X 10.8).

OBS! För att detta ska fungera som tänkt måste du först spara egenskapsblanketten på din dator och sedan öppna den med just Adobe Reader. Om du klickar på länken nedan och fyller i den direkt i webläsaren så kan pdf-filen öka kraftigt i storlek, och går då kanske inte att bifoga med provanmälan. De addins som används i Internet Explorer och Mozilla Firefox verkar ha detta beteende, medan den addin som används i Google Chrome inte verkar göra något alls med det data du matat in när du sparar.

Comments are closed.