Särskilda prov

Särskilda prov anmäls till provredovisaren för särskilda prov, Jenny Karlsson 076 – 840 44 67 eller via mail till svkjvvk@gmail.com Resultaten från särskilda prov kan antingen skickas via post till Jenny Karlsson, Brunne 194, 871 92 Härnösand eller scannas och skickas till ovanstående mailadress. Inför anordnade av särskilt prov måste Du vara väl insatt i vilka rutiner som gäller. Under tabellen över särskilda prov finns de riktlinjer som gäller för vår lokalavdelning.
Glöm inte att provet måste anmälas minst 5 hela dagar innan provet ska vara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilda prov i SVK Jämtland-Västernorrland 2017

Datum Ort Provtyp Kontaktperson Telefonnummer Domare Provledare Platser kvar Övrigt
2018-04-07  Gräftåvallen Fjäll Anette Gustafsson 070 – 265 18 31 Patric Bergström Uli Wieser, Anette Gustafsson Hans-Erik Johansson Fullt  
2018-04-08 Gräftåvallen Fjäll Anette Gustafsson 070 – 265 18 31 Uli Wieser Anette Gustafsson, Hans-Erik Johansson Fullt  
2018-04-05 Gräftåvallen Fjäll Göran Mattsson goran.mattson@telia.com Patric Bergström Göran Mattson o Kent Danielsson Fullt  
2018-04-12 Mittådalen Fjäll Philippa Järvinen 073-0838083 Patric Bergström Janni Lindberget 2  
2018-04-12 Ramundberget Fjäll Alva Rihpa 076-8349352 Uli Wieser Thomas Rihpa Fullt  
2018-04-28 Funäsdalen Fjäll Thomas Rihpa 0684-21750 Patric Bergström Thomas Rihpa + 1 Ev plats kvar  
2018-06-28 Malstabodarna 

Matfors

Eftersöksgrenar Anna Larsson 070-5770785 Anders Helsing Anna Larsson (ukl)
Annsofie Torgnysdotter (ekl)
   
2018-07-06 Offne Eftersöksgrenar Helena Nilsson 070-2174707 Vakant Helena Nilsson Fullt  
2018-07-07 Funäsdalen Eftersöksgrenar Anna Fors Ward 070-5368479 Thomas Ripha Anna Fors Ward Fullt  
2018-07-08 Lit Eftersöksgrenar Anna Fors Ward 070-5368479 Patric Bergström Anna Fors Ward Fullt  
2018-07-09 Oringen, Härnösand Eftersöksgrenar Carin Byström 0612-440 32 carin.c.bystrom@telia.com Mikael Sjöqvist Carin Byström    
2018-07-12 Järpen Eftersöksgrenar Ylva Jonasson 070-6645848, info@fjallvittrans.com Patric Bergström Vakant 2 lediga  
2018-07-12 Gideå Eftersöksgrenar Måna Svensson 070-2896078 Robert Lundgren Måna S o Gunnar W Plats finns  
2018-07-16 Oringen, Härnösand Eftersöksgrenar Carin Byström 0612-440 32 carin.c.bystrom@telia.com Jan Pettersson Carin Byström    
2018-07-23 Åsarna Eftersöksgrenar Uli Wieser 070-6958159 Thomas Rihpa Vakant Fullt  
2018-07-23 Indal Eftersöksgrenar Hans-Erik Johansson 070-9707997 Janne Pettersson Hans-Erik Johansson Plats finns  
2018-07-24 Indal Eftersöksgrenar Hans-Erik Johansson 070-9707997 Janne Pettersson Hans-Erik Johansson Plats finns  
2018-07-28 Arnäsvall Eftersöksgrenar Gunnar Westberg 0703303646 Dag Teien Bo Hallnäs Ja 2st  
 2018-07-30  Åsarna  Eftersöksgrenar  Anna Fors Ward  070-536 84 79  Jim Vejby alt. Tomas Rihpa  Anna Fors Ward  Ja 1st  
 2018-07-31  Åsarna  Eftersöksgrenar  Göran Mattsson  072-700 10 08    goran.mattson@telia.com  Uli Wieser  Vakant    
 2018-08-06  Viksjö  Eftersöksgrenar  Carin Byström  073-0531702  Jan Pettersson  Carin Byström  Fullt  
 2018-08-07  Järpen  Eftersöksgrenar Ylva Jonasson info@fjallvittrans.com Patric Bergström Ylva Jonasson  Fullt  
 2018-08-08  Indal  Eftersöksgrenar  Hans-Erik Johansson 070-970 7997   Jan Pettersson  Hans-Erik Johansson   Ja  
 2018-08-13  Viksjö  Eftersöksgrenar  Carin Byström  073-0531702  Jan Pettersson  Carin Byström  Fullt  
 2018-08-13  Gideå  Eftersöksgrenar  Måna Svensson  0660-376060  Mikael Sjöquist  Måna Svensson  Ja  
 2018-08-18  Indal   Eftersöksgrenar  Mats Johansson   070-3999296  Jan Pettersson Mats Johansson  Ja  
 2018-08-28  Hornsjön Eftersöksgrenar  Mattias Höglin  070-320 3406 Patric Bergström  Mattias Höglin  Fullt  
 2018-09-26  Gräftåvallen  Fjäll  Annika Bergqvist   070-5422463 Uli Wieser  Annika Bergqvist ukl, ökl,Ylwa Jonasson ekl    
 2018-09-21  Hornsjön  Eftersöksgrenar  Mattias Höglin   070-3203406  Patric Bergström  Mattias Höglin   Ja  
 2018-10-21  Gräftåvallen  Fjäll  Thomas Andersson  070-2885997  Patric Bergström  Helena Nilsson  Fullt  
 2018-10-25  Rönnöfors  Skog  Helge Larsen  076-100 05 07  Uli Wieser   Kent Danielsson   ev 1  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Rutin för särskilda prov hos SVK Jämtland Västernorrland Alla särskilda prov som kommer att arrangeras inom ramen för avdelningens regi, måste ”annonseras” ut på hemsidan för att på så sätt möjliggöra för fler att delta på de särskilda jaktproven. Alla särskilda prov ska in i tabellen oavsett om det finns platser över eller ej. Är provet redan fullt i samband med att provet anmälas så skrivs det in i tabellen, finns det platser kvar kontaktar man kontaktpersonen som noterar önskat deltagande. Tillgång på platser uppdateras löpande. Anmälan om särskilt prov måste ske minst 5 hela dagar innan provet, anmäls provet en måndag är möjlig första provdag samma veckas lördag. Om jag som medlem vill gå/arrangera ett särskilt prov Du behöver:

 • En godkänd provledare – se lista på avdelningens provledare under funktionärer på jvvk.se
 • En jaktprovsdomare (SVK) – se lista på domare under funktionärer på jvvk.se
 • Det ska vara 5 dagar mellan anmälan och provstart
 • Minst 3 startande hundar och minst 2 olika hundägare. Rekommendationen är att bereda plats för fler startande. I tabellen nedan redovisas de olika särskilda proven som sker inom SVK Jämtland-Västernorrland. Anmälningsmottagaren för särskilda prov ansvarar för att relevant information införs på hemsidan.
 • Provdeltagarna står för alla kostnader själva och startavgiften, 200 kr, ska alltid vara betald till provledare före start. Startavgiften betalas till provledaren alt kontaktperson som sedan sätter in pengarna på JVVK:s postgiro, pg 61 39 08 – 3. Inga kontanter ska hanteras till kassören om inte en sådan överenskommelse är gjord med kassören innan provets genomförande
 • Glöm inte att skriva ut en komplett ifylld egenskapsblankett och ev. provkort till provet. Betalningen sker på plats.

Kom ihåg att:

 • Provvilt ska ordnas
 • Tillstånd av markägare ska ordnas
 • Du får mycket information och hjälp av provledaren

Om jag är provledare för ett särskilt prov Förutom provledarens ordinarie uppdrag enligt utbildningen

 • Provet ska anmälas minst 5 dagar före provets genomförande till avdelningens mottagare/redovisare av särskilda prov via mail– se jvvk.se (tex anmälan måndag och starta lördag = 5 dagar) Endast i undantag via telefon
 • I mailet ska anges plats och datum för provet
 • Kontakta domaren inför provet så att domaren får den info han behöver. Fråga hur många som domaren anser sig kunna döma vid provtillfället, tillsammans besluta om antal startande, provområde och tider mm. Den informationen ska också redovisas i provtabellen för särskilda prov.
 • Se till att domaren får rätt ifyllda anmälningsblanketter med rätt registreringsnummer och namn (det namn som hunden har i sitt registreringsbevis) på startande hundar
 • Anmälningsavgiften ska vara betald, annars får hunden inte starta OBS! Alla deltagare betalar till provledaren, inte till kassören. – Summan skall betalas in till avdelningens kassör i klump av provledaren detta sker omgående
 • Efter genomfört prov meddelar provledaren provredovisaren via mail vilka hundar som genomfört provet .

Exempel: Ganjos Ebbex Biocados Conrad Kunshälllans Brage Funäsfjällens Tjakke Klevportens Steira. Viktigt! detta tillsammans med den ekonomiska rutinen gör att avdelningens provredovisare och kassör enkelt kan ha en bra ordning på de särskilda prov som genomförs Provredovisaren vidarebefordrar detta mail till kassören för avstämning på inbetalningar.

a.barsk

Comments are closed.