Särskilda prov

Särskilda prov anmäls till provredovisaren för särskilda prov, Jenny Karlsson 076 – 840 44 67 eller via mail till svkjvvk@gmail.com Resultaten från särskilda prov kan antingen skickas via post till Jenny Karlsson, Brunne 194, 871 92 Härnösand eller scannas och skickas till ovanstående mailadress. Inför anordnade av särskilt prov måste Du vara väl insatt i vilka rutiner som gäller. Under tabellen över särskilda prov finns de riktlinjer som gäller för vår lokalavdelning.
Glöm inte att provet måste anmälas minst 5 hela dagar innan provet ska vara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilda prov i SVK Jämtland-Västernorrland 2017

Datum Ort Provtyp Kontaktperson Telefonnummer Domare Provledare Platser kvar Övrigt
 2018-04-07

 

 Gräftåvallen  Fjäll Anette Gustafsson 070 – 265 18 31 Patric Bergström Uli Wieser, Anette Gustafsson Hans-Erik Johansson  Fullt  
2018-04-08 Gräftåvallen Fjäll Anette Gustafsson 070 – 265 18 31 Uli Wieser Anette Gustafsson, Hans-Erik Johansson Fullt  
 2018-04-05  Gräftåvallen  Fjäll  Göran Mattsson        goran.mattson@telia.com  Patric Bergström  Göran Mattson o Kent Danielsson  Fullt  
 2018-04-12  Mittådalen Fjäll  Philippa Järvinen    073-0838083  Patric Bergström  Janni Lindberget  2  
 2018-04-12  Ramundberget  Fjäll  Alva Rihpa  076-8349352  Uli Wieser  Thomas Rihpa Fullt  
 2018-04-28  Funäsdalen  Fjäll  Thomas Rihpa   0684-21750  Patric Bergström  Thomas Rihpa + 1 Ev plats kvar  
 2018-06-28 Malstabodarna

Matfors

 Eftersöksgrenar  Anna Larsson   070-5770785  Anders Helsing  Anna Larsson (ukl)
Annsofie Torgnysdotter (ekl)
   
 2018-07-06 Offne Eftersöksgrenar  Helena Nilsson 070-2174707  Vakant  Helena Nilsson  Fullt  
 2018-07-07 Funäsdalen Eftersöksgrenar  Anna Fors Ward  070-5368479  Thomas Ripha  Anna Fors Ward  Fullt  
 2018-07-08 Lit Eftersöksgrenar  Anna Fors Ward  070-5368479  Patric Bergström  Anna Fors Ward  Fullt  
 2018-07-09 Oringen, Härnösand Eftersöksgrenar  Carin Byström  0612-440 32    carin.c.bystrom@telia.com  Mikael Sjöqvist  Carin Byström    
 2018-07-12  Järpen Eftersöksgrenar  Ylva Jonasson  070-6645848, info@fjallvittrans.com  Patric Bergström  Vakant  2 lediga  
 2018-07-12  Gideå Eftersöksgrenar  Måna Svensson  070-2896078  Robert Lundgren  Måna S o Gunnar W Plats finns  
 2018-07-16 Oringen, Härnösand Eftersöksgrenar Carin Byström  0612-440 32    carin.c.bystrom@telia.com   Jan Pettersson  Carin Byström    
 2018-07-23  Åsarna  Eftersöksgrenar  Uli Wieser  070-6958159 Thomas Rihpa   Vakant Fullt  
 2018-07-23  Indal  Eftersöksgrenar  Hans-Erik Johansson  070-9707997  Janne Pettersson  Hans-Erik Johansson Plats finns  
 2018-07-24  Indal  Eftersöksgrenar  Hans-Erik Johansson  070-9707997  Janne Pettersson  Hans-Erik Johansson Plats finns  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
 Rutin för särskilda prov hos SVK Jämtland Västernorrland Alla särskilda prov som kommer att arrangeras inom ramen för avdelningens regi, måste ”annonseras” ut på hemsidan för att på så sätt möjliggöra för fler att delta på de särskilda jaktproven. Alla särskilda prov ska in i tabellen oavsett om det finns platser över eller ej. Är provet redan fullt i samband med att provet anmälas så skrivs det in i tabellen, finns det platser kvar kontaktar man kontaktpersonen  som noterar önskat deltagande. Tillgång på platser uppdateras löpande. Anmälan om särskilt prov måste ske minst 5 hela dagar innan provet, anmäls provet en måndag är möjlig första provdag samma veckas lördag.  Om jag som medlem vill gå/arrangera ett särskilt prov Du behöver:

 • En godkänd provledare – se lista på avdelningens provledare under funktionärer på jvvk.se
 • En jaktprovsdomare (SVK) – se lista på domare under funktionärer på jvvk.se
 • Det ska vara 5 dagar mellan anmälan och provstart
 • Minst 3 startande hundar och minst 2 olika hundägare. Rekommendationen är att bereda plats för fler startande. I tabellen nedan redovisas de olika särskilda proven som sker inom SVK Jämtland-Västernorrland. Anmälningsmottagaren för särskilda prov ansvarar för att relevant information införs på hemsidan.
 • Provdeltagarna står för alla kostnader själva och startavgiften, 200 kr, ska alltid vara betald till provledare före start. Startavgiften betalas till provledaren alt kontaktperson som sedan sätter in pengarna på JVVK:s postgiro, pg 61 39 08 – 3. Inga kontanter ska hanteras till kassören om inte en sådan överenskommelse är gjord med kassören innan provets genomförande
 • Glöm inte att skriva ut en komplett ifylld egenskapsblankett och ev. provkort till provet. Betalningen sker på plats.

Kom ihåg att:

 • Provvilt ska ordnas
 • Tillstånd av markägare ska ordnas
 • Du får mycket information och hjälp av provledaren

Om jag är provledare för ett särskilt prov Förutom provledarens ordinarie uppdrag enligt utbildningen

 • Provet ska anmälas minst 5 dagar före provets genomförande till avdelningens mottagare/redovisare av särskilda prov via mail– se jvvk.se (tex anmälan måndag och starta lördag = 5 dagar) Endast i undantag via telefon
 • I mailet ska anges plats och datum för provet
 • Kontakta domaren inför provet så att domaren får den info han behöver. Fråga hur många som domaren anser sig kunna döma vid provtillfället, tillsammans besluta om antal startande, provområde och tider mm. Den informationen ska också redovisas i provtabellen för särskilda prov.
 • Se till att domaren får rätt ifyllda anmälningsblanketter med rätt registreringsnummer och namn (det namn som hunden har i sitt registreringsbevis) på startande hundar
 • Anmälningsavgiften ska vara betald, annars får hunden inte starta OBS! Alla deltagare betalar till provledaren, inte till kassören. – Summan skall betalas in till avdelningens kassör i klump av provledaren detta sker omgående
 • Efter genomfört prov meddelar provledaren provredovisaren via mail vilka hundar som genomfört provet .

Exempel: Ganjos Ebbex Biocados Conrad Kunshälllans Brage Funäsfjällens Tjakke Klevportens Steira. Viktigt! detta tillsammans med den ekonomiska rutinen gör att avdelningens provredovisare och kassör enkelt kan ha en bra ordning på de särskilda prov som genomförs Provredovisaren vidarebefordrar detta mail till kassören för avstämning på inbetalningar.  

a.barsk

Comments are closed.