Särskilda prov

Särskilda prov anmäls till provredovisaren för särskilda prov, Jenny Karlsson 076 – 840 44 67 eller via mail till svkjvvk@gmail.com Resultaten från särskilda prov kan antingen skickas via post till Jenny Karlsson, Brunne 194, 871 92 Härnösand eller scannas och skickas till ovanstående mailadress. Inför anordnade av särskilt prov måste Du vara väl insatt i vilka rutiner som gäller. Under tabellen över särskilda prov finns de riktlinjer som gäller för vår lokalavdelning.
Glöm inte att provet måste anmälas minst 5 hela dagar innan provet ska vara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilda prov i SVK Jämtland-Västernorrland 2017

Datum Ort Provtyp Kontaktperson Telefonnummer Domare Provledare Platser kvar Övrigt
 2017-04-08  Gräftåvallen  Fjäll  Göran Mattsson  070-577 42 45 Jörgen Rönnberg Helena Nilsson   Fullt  
 2017-04-02  Ramundberget  Fjäll Uli Wieser  070-6958159 Thomas Rihpa Patric Bergström  Fullt  
 2017-04-09  Ljungdalen  Fjäll  Mattias Höglin  070-3203406 Uli Wieser Jannie Lindberget  Fullt  
 2017-04-09  Drommen    Anna Fors Ward   070-536 84 79  Jörgen Rönnberg  Johan Ward och Kent Danielsson  1  
2017-04-20  Grofjället  Fjäll  Thomas Andersson 070-2885997  Vakant  Thomas Andersson och Göran Mattsson Ja  
 2017-04-22  Olden  Skog  Annika Bergqvist  070 5422463  Jörgen Rönnberg   Vakant  Fullt  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Rutin för särskilda prov hos SVK Jämtland Västernorrland Alla särskilda prov som kommer att arrangeras inom ramen för avdelningens regi, måste ”annonseras” ut på hemsidan för att på så sätt möjliggöra för fler att delta på de särskilda jaktproven. Alla särskilda prov ska in i tabellen oavsett om det finns platser över eller ej. Är provet redan fullt i samband med att provet anmälas så skrivs det in i tabellen, finns det platser kvar kontaktar man kontaktpersonen  som noterar önskat deltagande. Tillgång på platser uppdateras löpande. Anmälan om särskilt prov måste ske minst 5 hela dagar innan provet, anmäls provet en måndag är möjlig första provdag samma veckas lördag.  Om jag som medlem vill gå/arrangera ett särskilt prov Du behöver:

 • En godkänd provledare – se lista på avdelningens provledare under funktionärer på jvvk.se
 • En jaktprovsdomare (SVK) – se lista på domare under funktionärer på jvvk.se
 • Det ska vara 5 dagar mellan anmälan och provstart
 • Minst 3 startande hundar och minst 2 olika hundägare. Rekommendationen är att bereda plats för fler startande. I tabellen nedan redovisas de olika särskilda proven som sker inom SVK Jämtland-Västernorrland. Anmälningsmottagaren för särskilda prov ansvarar för att relevant information införs på hemsidan.
 • Provdeltagarna står för alla kostnader själva och startavgiften, 200 kr, ska alltid vara betald till provledare före start. Startavgiften betalas till provledaren alt kontaktperson som sedan sätter in pengarna på JVVK:s postgiro, pg 61 39 08 – 3. Inga kontanter ska hanteras till kassören om inte en sådan överenskommelse är gjord med kassören innan provets genomförande
 • Glöm inte att skriva ut en komplett ifylld egenskapsblankett och ev. provkort till provet. Betalningen sker på plats.

Kom ihåg att:

 • Provvilt ska ordnas
 • Tillstånd av markägare ska ordnas
 • Du får mycket information och hjälp av provledaren

Om jag är provledare för ett särskilt prov Förutom provledarens ordinarie uppdrag enligt utbildningen

 • Provet ska anmälas minst 5 dagar före provets genomförande till avdelningens mottagare/redovisare av särskilda prov via mail– se jvvk.se (tex anmälan måndag och starta lördag = 5 dagar) Endast i undantag via telefon
 • I mailet ska anges plats och datum för provet
 • Kontakta domaren inför provet så att domaren får den info han behöver. Fråga hur många som domaren anser sig kunna döma vid provtillfället, tillsammans besluta om antal startande, provområde och tider mm. Den informationen ska också redovisas i provtabellen för särskilda prov.
 • Se till att domaren får rätt ifyllda anmälningsblanketter med rätt registreringsnummer och namn (det namn som hunden har i sitt registreringsbevis) på startande hundar
 • Anmälningsavgiften ska vara betald, annars får hunden inte starta OBS! Alla deltagare betalar till provledaren, inte till kassören. – Summan skall betalas in till avdelningens kassör i klump av provledaren detta sker omgående
 • Efter genomfört prov meddelar provledaren provredovisaren via mail vilka hundar som genomfört provet .exempel:

Ganjos Ebbex Biocados Conrad Kunshälllans Brage Funäsfjällens Tjakke Klevportens Steira Viktigt! detta tillsammans med den ekonomiska rutinen gör att avdelningens provredovisare och kassör enkelt kan ha en bra ordning på de särskilda prov som genomförs Provredovisaren vidarebefordrar detta mail till kassören för avstämning på inbetalningar.   a.barsk

Comments are closed.