Särskilda prov

Särskilda prov anmäls till provredovisaren för särskilda prov, Jenny Karlsson 076 – 840 44 67 eller via mail till svkjvvk@gmail.com Resultaten från särskilda prov kan antingen skickas via post till Jenny Karlsson, Brunne 194, 871 92 Härnösand eller scannas och skickas till ovanstående mailadress. Inför anordnade av särskilt prov måste Du vara väl insatt i vilka rutiner som gäller. Under tabellen över särskilda prov finns de riktlinjer som gäller för vår lokalavdelning.
Glöm inte att provet måste anmälas minst 5 hela dagar innan provet ska vara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilda prov i SVK Jämtland-Västernorrland 2017

Datum Ort Provtyp Kontaktperson Telefonnummer Domare Provledare Platser kvar Övrigt
 2017-04-08  Gräftåvallen  Fjäll  Göran Mattsson  070-577 42 45 Jörgen Rönnberg Helena Nilsson   Fullt  
 2017-04-02  Ramundberget  Fjäll Uli Wieser  070-6958159 Thomas Rihpa Patric Bergström  Fullt  
 2017-04-09  Ljungdalen  Fjäll  Mattias Höglin  070-3203406 Uli Wieser Jannie Lindberget  Fullt  
 2017-04-09  Drommen    Anna Fors Ward   070-536 84 79  Jörgen Rönnberg  Johan Ward och Kent Danielsson  1  
2017-04-22  Grofjället  Fjäll  Thomas Andersson 070-2885997  Vakant  Thomas Andersson och Göran Mattsson Ja  
2017-07-06  Nälden  Eftersök  Anna Fors Ward   070-536 84 79  Patric Bergström  Kent Danielsson o Anna Fors Ward Fullt  
 2017-07-10  Malstabodarna  Bruks  Annika Bergqvist  070-5422463  Anders Helsing  Katarina Norlander, Ann-Sofie Torgnysdotter  Fullt  
 2017-07-17  Oringen, Härnösand    Carina Byström  073-0531702  Jan Pettersson  Carina Byström  Ja  
 2017-07-24  Indal Eftersök Helena Bergman  070-3467676   Jan Pettersson  Hans-Erik Johansson  Ja  
 2017-07-25  Åsarna  Eftersök Katarina Lennartsson  073-844 2943   Thomas Rihpa  Anna Forsward och Kenth Danielsson  Fullt  
 2017-07-30  Indal  Eftersök   Hans-Erik Johansson;  070-970 7997  Jan Pettersson  Hans-Erik Johansson Fullt  
 2017-07-31  Örnsköldsvik  Eftersök  Mikael Sjöqvist  070-2435735  Dag Teien  Bo Hallnäs Ja  
 2017-07-31  Oringen  Eftersök  Carin Byström  073-053 17 02  Jan Pettersson  Carin Byström Fullt  
 2017-08-02  Offne  Eftersök  Thomas Andersson  070-2885997  Patric Bergström  Thomas Andersson Fullt  
 2017-08-06  Indal  Eftersök  Hans-Erik  070-9707997  Jan Pettersson  Hans-Erik Ja  
 2017-08-07  Härnösand, Oringen  Eftersök  Carin Byström  073-053 17 02  Fredrik Norman  Carin Byström Ev 2  
 2017-08-09  Järpen  Eftersök  Ylva Jonasson  070-6645848 Jörgen Rönnberg Anna Fors Ward Fullt  
 2017-08-10  Åsarna  Eftersök  Anna Fors Ward  070-536 84 79  Tomas Rihpa  Uli Wieser och Anna Fors Ward Fullt  
 2017-08-12  Långskog  Eftersök  Helen Westerlund  070-2196902  Janne Pettersson  Nils-Erik Andersson Fullt  
 2017-08-14  Malstabodarna  Eftersök  Hans-Erik Johansson  070-9707997  Fredrik Norman Ann-Sofie T och Hans-Erik Fullt  
 2017-08-15  Funäsdalen  Eftersök  Sandra Landen  070-6791767  Tomas Rihpa  Jannie Lindberget Ja  
 2017-08-21  Gideå  Eftersök  Petra Åberg   070-5351332  Mikael Sjöqvist  Måna Svensson  Ja  
 2017-08-20  Järpen  Eftersök  Ylva Jonasson  070-6645848 Patric Bergström Ylva Jonasson Thomas Andersson    
 2017-08-22  Åsarna  Eftersök  Anna Fors Ward  070-5368479  Uli Wieser  Tomas Andersson, Anna Fors Ward  Fullt  
 2017-09-12  Älvros  Skog  Ylva Jonasson  070-6645848   Uli Wieser  [Vakant]  Fullt  
 2017-08-31  Mittådalen  Fjäll   Anette Gustafsson  Intresseanmälan skall göras innan den 28 augusti till anette@ganjos.se alternativt 070-2651831  Dag Teien  Anette Gustafsson (ukl,ekl),

Uli Wieser (ökl)

 Funktionärsprov

för ord. SVK JV 1-3/9. Övriga i mån av plats.

 
 2017-09-10  Moliden  Skog  Daniel Abrahamsson  070-2343196  Vakant  Måna Svensson  Fullt  
 2017-09-26  Fåker  Skog  Marie Louise Åhsell  0702402127  Uli Wieser  Kent Danielsson   Fullt  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
 Rutin för särskilda prov hos SVK Jämtland Västernorrland Alla särskilda prov som kommer att arrangeras inom ramen för avdelningens regi, måste ”annonseras” ut på hemsidan för att på så sätt möjliggöra för fler att delta på de särskilda jaktproven. Alla särskilda prov ska in i tabellen oavsett om det finns platser över eller ej. Är provet redan fullt i samband med att provet anmälas så skrivs det in i tabellen, finns det platser kvar kontaktar man kontaktpersonen  som noterar önskat deltagande. Tillgång på platser uppdateras löpande. Anmälan om särskilt prov måste ske minst 5 hela dagar innan provet, anmäls provet en måndag är möjlig första provdag samma veckas lördag.  Om jag som medlem vill gå/arrangera ett särskilt prov Du behöver:

 • En godkänd provledare – se lista på avdelningens provledare under funktionärer på jvvk.se
 • En jaktprovsdomare (SVK) – se lista på domare under funktionärer på jvvk.se
 • Det ska vara 5 dagar mellan anmälan och provstart
 • Minst 3 startande hundar och minst 2 olika hundägare. Rekommendationen är att bereda plats för fler startande. I tabellen nedan redovisas de olika särskilda proven som sker inom SVK Jämtland-Västernorrland. Anmälningsmottagaren för särskilda prov ansvarar för att relevant information införs på hemsidan.
 • Provdeltagarna står för alla kostnader själva och startavgiften, 200 kr, ska alltid vara betald till provledare före start. Startavgiften betalas till provledaren alt kontaktperson som sedan sätter in pengarna på JVVK:s postgiro, pg 61 39 08 – 3. Inga kontanter ska hanteras till kassören om inte en sådan överenskommelse är gjord med kassören innan provets genomförande
 • Glöm inte att skriva ut en komplett ifylld egenskapsblankett och ev. provkort till provet. Betalningen sker på plats.

Kom ihåg att:

 • Provvilt ska ordnas
 • Tillstånd av markägare ska ordnas
 • Du får mycket information och hjälp av provledaren

Om jag är provledare för ett särskilt prov Förutom provledarens ordinarie uppdrag enligt utbildningen

 • Provet ska anmälas minst 5 dagar före provets genomförande till avdelningens mottagare/redovisare av särskilda prov via mail– se jvvk.se (tex anmälan måndag och starta lördag = 5 dagar) Endast i undantag via telefon
 • I mailet ska anges plats och datum för provet
 • Kontakta domaren inför provet så att domaren får den info han behöver. Fråga hur många som domaren anser sig kunna döma vid provtillfället, tillsammans besluta om antal startande, provområde och tider mm. Den informationen ska också redovisas i provtabellen för särskilda prov.
 • Se till att domaren får rätt ifyllda anmälningsblanketter med rätt registreringsnummer och namn (det namn som hunden har i sitt registreringsbevis) på startande hundar
 • Anmälningsavgiften ska vara betald, annars får hunden inte starta OBS! Alla deltagare betalar till provledaren, inte till kassören. – Summan skall betalas in till avdelningens kassör i klump av provledaren detta sker omgående
 • Efter genomfört prov meddelar provledaren provredovisaren via mail vilka hundar som genomfört provet .

Exempel: Ganjos Ebbex Biocados Conrad Kunshälllans Brage Funäsfjällens Tjakke Klevportens Steira. Viktigt! detta tillsammans med den ekonomiska rutinen gör att avdelningens provredovisare och kassör enkelt kan ha en bra ordning på de särskilda prov som genomförs Provredovisaren vidarebefordrar detta mail till kassören för avstämning på inbetalningar.  

a.barsk

Comments are closed.