Avel

Att tänka på innan parning – saxat från SVK:s Avelskommitté, vorsteh.se

Planerar du att använda din tik eller hanhund i avel?

Ladda ned pdf-fil här!

För att nå målet med sund hundavel är vi, som medlemmar i SKK och/eller i anslutna ras– och specialklubbar, skyldiga att känna till och följa de kriterier som vi själva antagit i demokratiska beslut, till exempel att all avel ska bedrivas så att det främjar hundars hälsa och välbefinnande. Självklart, eller hur?

Innan parning

Underlätta för dig själv, valpköpare och eventuella fodervärdar genom att checka av nedanstående punkter. Fullständig information finns på www.skk.se.

Hälsoprogram

Se till att din tik/hane har godkänd status för SVK.s hälsoprogram.

HD–röntgen

Använd endast hundar med höftstatus A och B i avel! Kom ihåg att samtliga hälsoundersökningar ska vara genomförda och dokumenterade innan parning. Para aldrig en tik eller använd en hane som inte är frisk, sund och mentalt bra.

Prov– och utställningsmeriter

Både tiken och hanhunden bör uppfylla SVK:s krav på utställnings- och jaktprovsmeriter.

Kom-ihåg för tikägare

Tik ska ha fyllt 18 månader för att få användas i avel (Djurskyddslagen). Tik får ha högst 5 valpkullar (oavsett antal valpar i kullen). Om en tik får 2 kullar inom 12 månader måste hon få vila minst 12 månader innan nästa kull.

För tik som fyllt 7 år

Tiken ska veterinärbesiktigas, senast en månad före planerad parning, och intyget ska följa med ansökan om registrering av kullen. Tik får inte ha sin första kull efter fyllda 7 år.

Registrering och försäljning av valpar

Använd fastställd blankett, finns på www.skk.se. Skicka med de intyg som behövs, t.ex. för hälsoundersökningar och veterinärintyg.

Vid leverans

Från 2013-04-30 gäller SKK:s nya köpeavtal. Köpeavtalen för just din kull finns ifyllda med hundens uppgifter påwww.kopahund.se. De nya köpeavtalen gäller vid tecknande av nya avtal (tidigare tecknade avtal gäller givetvis!).

Vid leverans ska valparna vara vaccinerade, ID-märkta och registreringsbeviset ska lämnas till valpköparen/fodervärden. Valpar får levereras tidigast vid 8 veckors ålder (inte 7 veckor och 3 dagar!!).

Hel valpkull måste registreras före 5 månaders ålder.

Använd inte hemmagjorda avtal eller bilagor med oskäliga krav på valpköparen! Använd endast SKK:s avtal!

Kom-ihåg för hanhundsägare

Innan du använder din hund i avel, begär att få se tikens dokumentation på gällande hälsoundersökningar, meriter på utställningar, jaktprov, viltspårprov etc. Visa på samma sätt upp gällande dokumentation på din hanhund!

Hanhundsägare har samma ansvar som tikägaren att ha hunden meriterad. Som hanhundsägare har du rätt att välja till vilka tikar du vill låna ut din hanhund. Du får säga nej till en parning!

Dessa dokument bör du känna till

Läs mer här på hemsidan, www.vorsteh.se under de rasvisa menyerna:

  • Rasernas standard
  • SVK:s Avelsmål
  • Regler för jaktprov, viltspårprov och utställningar
  • RAS (Rasspecifika avelsstrategier)

På www.skk.se kan du läsa mer om:

  • SKK:s Grundregler
  • SKK:s Registreringsregler
  • SKK:s Avelspolicy

Avelskommittén

Comments are closed.