Apportvilt

Inför höstens jakter så köper SVK Jämtland-Västernorrland in apportvilt, både räv, kanadagås, mås och trut. Har du apportvilt att sälja kontakta Anki Larsson 070-303 73 40 eller via mail ankilarsson.slojan@gmail.com

I de fall som vilt finns att tillgå säljer SVK Jämtland-Västernorrland träningsobjekt. Kontakta i så fall någon i styrelsen så förmedlar vi kontakt till närmaste försäljare.

Prislista:

Mås/trut: 60 kr/st för medlemmar (70 kr/st för icke medlemmar)

Räv: 150 kr/st

dimma-spar

Comments are closed.