Vi värnar om dina personuppgifter

I SVK/Lokalavdelningen behandlas alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen – EU 2016/679 GDPR. För mer utförlig information gällande behandling av personuppgifter, gå till www.svk.se. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att användas för verksamheten inom (SVK/Lokalavdelningen) och utskick av information från (SVK/Lokalavdelningen). Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta (SVK/Lokalavdelningen).

Comments are closed.