OBS!!! Vårprovet ställs in!!

Styrelsen för SVK JV har ikväll enhälligt fattat beslut om att Vårprovet ställs in.

Styrelsens beslut grundar sig på Provledningen, lokala medlemmar och domare som varit på de olika provområderna och vittnar om de svåra förhållandena.

Det rådande väderförhållanden som inte kan ha undgått någon ställer tyvärr till det så att provet ej kan genomföras utifrån hälsoaspekter för hundar och förare. Provet är därmed ogenomförbart.

Anmälningsavgiften kommer återbetalas information om hur detta skall ske skickar provledarna ut till de anmälda deltagarna inom kort.

Alla inblandade i detta beslut är såklart ledsna över att tvingas ställa in en sådan populär aktivitet men vi ber er att ha förståelse för beslutet.

Vid övriga frågor hänvisas till Provledarna.
//Styrelsen för SVK JV

Categories: Mittådalen, Prov

1 Comment