SVK:s jubileumsprov på fjäll i Mittådalen, 1 till 3 september

Snart dags för anmälan till SVK:s jubileumsprov på fjäll i Mittådalen, 1 till 3 september. Anmälan ska vara inne senast den 14 augusti och då ska även provet var betald och registrerad på SVK J-V:s konto. Anmälningsavgiften, 450 SEK per prov ska betalas in på pg. 613908-3, glöm inte ange startdag/dagar, förare samt klass och hundens namn i samband med inbetalning.
Tänk även på att anmäler man sin hund till flera dagar så måste det skickas in en egenskapsblankett för varje dag och hund.

Blir det ett större antal ekipage som anmäler sig till detta prov kommer vi att tillämpa kvotering/lottning. Det första vi tittar på är att anmälan är betald och finns registrerad på SVK J-V:s konto. Om behov finns därefter kommer vi att tillämpa ett visst kvoteringsförfarande som kommer att ta hänsyn till att övriga lokalavdelningarna representeras i den mån det finns anmälda ekipage, utifrån att detta prov ingår i jubileumskampen. Därefter prioriteras den egna avdelningens ekipage.

Vid jakt i Sverige ska man betala viltvårdsavgift dvs. statligt jaktkort. Såväl hundträning som våra jaktprov jämställs med jakt. Av den anledningen skall deltagare på jaktprov i egenskap av hundförare inneha statligt jaktkort och följa det svenska regelverket. Var och en som startar på jaktprov äger eget ansvar för att dessa regler efterföljs. http://svenskjakt.se/…/krav-pa-statligt-jaktkort-vid-jaktp…/

Vi ber även att de som önskar starta på Mittådalsprovet och är utländska medborgare att notera att även jaktprov på statlig fjällmark före den 16 september omfattas av de nya fjälljaktreglerna. Utländska deltagare kan således inte delta på sådana fjällprov om de inte kan uppvisa särskilt tillstånd. Har ni ett sådant särskilt tillstånd vill vi att ni scannar av det och mailar det till anette@ganjos.se i samband med att ni gör anmälan.

Vi kommer att ta hänsyn till om det finns någon som önskar att starta vid Bottenvikens jubileumsprov, skog. Gör gärna en notering vid anmälan om att det även är gjord en anmälan till skogsprovet. PM kommer att skickas ut efter lottning och i god tid innan provet, till de som kommer med. De som inte kommer med vid en eventuell lottning kan om så önskas sättas upp på en reservlista.
Mittådalsprovet kommer att dömas av Angelica Hammarström, Anders Håkansson, Lisa Danielsson, Uli Wieser, Fredrik Norman, Tord Stenlund och Mikael Burck.

Provledare i ekl är Hans Forsberg, i ökl Lars-Göran Nyhlén samt ukl Anette Gustafsson. Kontaktperson för provet är Anette Gustafsson 070-2651831 eller anette@ganjos.se Om ni ringer så önskar Anette att ni ringer kvällstid mellan 17.00 till 22.00.

Sist men inte minst och absolut viktigaste, medlemsavgiften för 2017 till SVK måste vara inbetald innan anmälan till provet, annars är inte jaktprovsanmälan godkänd.

Boendeförslag:
Bruksvallslidens Hotell o Stugby, tfn 0684-201 80
Bruksvallarnas Fjällhotell, tfn 0684-201 25
Funäsdalsfjällens Turistbyrå, tfn 0684-164 10

Varmt välkomna till Mittådalen första helgen i september önskar provledarna, Anette, Hasse och Larra

Categories: Mittådalen, Prov, SVK100år

Comments are closed.