Viktig information om statligt jaktkort vid jaktprov!

Viktig information till alla som ska delta på Mittådalsprovet och övriga jaktprov i Sverige under 2017/2018.
Vid jakt i Sverige ska man betala viltvårdsavgift dvs. statligt jaktkort. Såväl hundträning som våra jaktprov jämställs med jakt. Av den anledningen skall deltagare på jaktprov i egenskap av hundförare inneha statligt jaktkort och följa det svenska regelverket. Var och en som startar på jaktprov äger eget ansvar för att dessa regler efterföljs.   svenskjakt.se – Krav på statligt jaktkort vid jaktprov med hund!

Vi ber även att de som önskar starta på Mittådalsprovet och är utländska medborgare att notera att även jaktprov på statlig fjällmark före den 16 september omfattas av de nya fjälljaktreglerna. Utländska deltagare kan således inte delta på sådana fjällprov om de inte kan uppvisa särskilt tillstånd. Har ni ett sådant särskilt tillstånd vill vi att ni scannar av det och mailar det till anette@ganjos.se i samband med att ni gör anmälan.

Anette Gustafsson

www.vorsteh.se – Viktig information om statligt jaktkort vid jaktprov!

Comments are closed.