Remiss nya regler

Hej! Nu ligger remissen för regelrevidering ute på SVK`s hemsida. Dom nya reglerna kommer att gälla från 2022-01-01 och ska bestämmas vid fullmäktige 2019. Om ni har synpunkter på dessa … Fortsätt läsa →


Motioner till Fullmäktige 2019

Har du tänkt lämna motion till SVK:s fullmäktige 2019 ? Tänk på att den ska skickas till SVK Jämtland/Västernorrlands styrelse. Det är Lokalavdelningarnas styrelse som är remissinstans. Motionerna ska vara … Fortsätt läsa →


Upprop från valberedningen i Vorstehklubben

UPPROP FRÅN VALBEREDNINGEN I VORSTEHKLUBBEN! Vi behöver Din hjälp för att hitta ytterligare styrelsemedlem till huvudstyrelsen, ska även kunna fungera som kassör. Tacksamma för Tips!!! Hör av Dig på enklaste … Fortsätt läsa →


Motioner till SVK Fullmäktige 2017

Under 2017 kommer SVK:s Fullmäktige att arrangeras. För motioner till SVK:s Fullmäktige gäller enligt stadgarna följande: ”Motion som lokalavdelning eller medlem önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte ska skriftligen och … Fortsätt läsa →